Wyposażenie stanowi niewątpliwie o zewnętrznym wizerunku grupy, pokazując w pewien sposób jej charakter. Dlatego staramy się o jak najbardziej odpowiednie wyekwipowanie żołnierzy. Sprzęt podstawowy wymagany dla żołnierza danej formacji przewidziany był regulaminem i właśnie wymogi regulaminowe przyjmujemy za podstawę i punkt wyjścia. Praktyka bitewna i obozowa, oraz studiowanie tekstów źródłowych (zwłaszcza pamiętników) pozwala na wyszukanie i wprowadzania pewnych uzupełnień i modyfikacji, co zresztą jest bliższe prawdzie historycznej. Okres napoleoński to nie był czas przesadnej uniformizacji mundurowej. Zresztą, “w każdym okresie historycznym były trzy rodzaje mundurów: te opisane w regulaminach mundurowych; te pokazane przez artystów z epoki; oraz te, które żołnierze naprawdę nosili”.
Przyjmujemy za zasadę dążenie do maksymalnego podniesienia jakości posiadanego sprzętu, jednak akceptowalną granicą jest taki koszt sprzętu, który nie przekracza możliwości żołnierzy. Przyjmujemy za zasadę zakaz używania w rekonstrukcji bitewnej oryginalnych elementów uzbrojenia i sprzętu. Polskie zbiory muzealne poniosły w historii zbyt wielkie straty, miejsce ocalałych egzemplarzy jest w  muzeach i kolekcjach.
Co do samego wyposażenia i uzbrojenia należy stwierdzić, że piechota polska okresu Księstwa generalnie zbliżała się ekwipunkiem do liniowej piechoty francuskiej, co nieco ułatwia sprawę.
Poniżej przedstawiamy typowe przykłady umundurowania żołnierzy polskich, odpowiadające poszczególnym formacjom. Zainteresowanym szczegółami polecamy dział “Barwa i Broń” (www.poniatowski.org.pl)


Kapral kompanii woltyżerskiej w mundurze zimowym

Uzbrojenie stanowią różne wersje francuskiego karabinu wzór 1777/AnIX. Podstawowy modelem jest karabin piechoty (fusil d`infanterie) z założenia stanowiący uzbrojenie żołnierza piechoty kompanii fizylierskiej. Woltyżerowie używają krótszej wersji tego karabinu, zwanej dragońskim (fusil de dragon). Natomiast funkcyjni woltyżerów (trębacz i furier) używają karabinka kawaleryjskiego (mousqueton).
Do ćwiczeń wykorzystywane są także repliki karabinów piechoty.
Sporadycznie w oddziałach wykorzystywane są pistolety (francuskie wzór 1777, wzór AnXIII i inne).

Broń biała reprezentowana jest przez bagnet francuski wzór 1777 do karabinków i karabinów. Ponadto wszyscy żołnierze kompanii woltyżerskiej oraz podoficerowie kompanii fizylierskiej wyposażeni są w tasak piechoty (briquet). Także żołnierze taborów wyposażeni są w tasaki.